DET PERFEKTE MØDESTED FOR ALLE LYDUDDANNELSER I DANMARK 
– TÆT PÅ ERHVERVET
Struer Kommune og en række lokale virksomheder er gået sammen i ‘Uddannelsesinitiativet i Struer’, der arbejder for at tiltrække videregående uddannelser til Struer, som vil komme hele det lokale erhvervsliv til gode. 
Målet er at skabe bedre rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder af mere og bedre kvalificeret arbejdskraft i Struer-området.  
På sigt vil initiativet komme alle aktører i vores område til gode, fordi det tiltrækker og fastholder alt fra arbejdskraft til borgere og kunder til det gode liv på Struer-egnen. 
Struer er Lydens By og den perfekte ramme for at mødes omkring lyd som tema og genstand for uddannelse, forskning og udvikling. 
Her er kompetencer og faciliteter – og områdets særlige erhvervsmæssige profil giver gode beskæftigelsesmuligheder for uddannelsernes dimittender, ikke kun hos de lokalt forankrede globale lydvirksomheder inden for akustik, lyddesign og medico, men også i det underliggende økosystem af virksomheder i området inden for design, elektronik, mekanik, softwareudvikling og materialeforarbejdning.

HVORFOR SKAL DER FLERE UDDANNELSES-AKTIVITETER TIL STRUER?
Uddannelsesinitiativet i Struer er en fælles indsats for at tiltrække videregående uddannelser til Struer. 
En målrettet indsats for at tiltrække og etablere uddannelser relateret til lyd kan: 
– Understøtte erhvervslivet og følgeindustri, herunder design, elektronik, mekanik, softwareudvikling og materialeforarbejdning  
– Sikre forsyningen til det lokale og regionale arbejdsmarked 
– Stimulere iværksætteriet og etableringen af nye virksomheder 
– Skabe opmærksomhed for virksomheder – også internationalt 
– Bidrage positivt til bosætning, fordi dimittender ofte bliver boende i det område, hvor de har studeret

Indsatsen ledes og koordineres af Struer Kommune sammen med lokale virksomheder og Sound Hub Denmark. 
Vi er i dialog om at etablere et Residential College – et uddannelses- og studenterboligmiljø – sammen med de store uddannelsesinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Danmark Tekniske Universitet.

ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE OM UDDANNELSESINITIATIVET?
Send besked
Tak for din besked :-)
KONTAKT
Katrine Prassé Frausig
Projektleder, Uddannelsesinitiativet i Struer
30 60 31 82